ZADACI CRVENOG KRSTA

KAKO OSTVARUJEMO SVOJU MISIJU?

Da bi u realnost sproveli našu Misiju i Osnovne principe i vrednosti, bavimo se sledećim oblastima:

Pružanje pomoći ugroženima u slučaju ratnih sukoba, prirodnih, ekoloških ili drugih nesreća.

Spasavanje ugroženih života i zdravlja ljudi.

Širenje znanja o međunarodnom humanitarnom pravu.

Preventivno delovanje i prosvećivanje građana u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite.

Unapređivanje humanitarnih vrednosti društva.

U slučaju stanja potreba, pružanje socijalne zaštite i zbrinjavanje.