PRINCIPI CRVENOG KRSTA

ZA ŠTA SE ZALAŽEMO I U ŠTA VERUJEMO?

HUMANOST
Međunarodni pokret Crvenog krsta i Crvenog polumeseca nastao je u želji da se bez razlike pruži pomoć svim ranjenima na bojnom polju. U svim prilikama, na međunarodnom i nacionalnom nivou, Pokret nastoji da spreči i ublaži ljudsku patnju. Cilj je da zaštiti život i zdravlje i obezbedi poštovanje ličnosti, da unapređuje uzajamno razumevanje, prijateljstvo, saradnju i trajan mir među svim narodima.

NEPRISTRASNOST
Pokret ne pravi nikakvu razliku prema nacionalnoj ili rasnoj pripadnosti, verskim ubeđenjima, klasnoj pripadnosti ili političkom mišljenju. Nastoji da ublaži patnju pojedinaca i rukovodi se isključivo potrebama pojedinca, dajući prvenstvo najhitnijim slučajevima nesreća.

NEUTRALNOST
Da bi očuvao poverenje svih, Pokret se u neprijateljstvima ne opredeljuje i nikada se ne angažuje u raspravama političke, rasne, verske i ideološke prirode.

NEZAVISNOST
Pokret je nezavisan. Kao pomoćni organi humanitarnih službi svojih vlada, nacionalna društva podležu zakonima svojih zemlja, ali uvek zadržavaju svoju autonomiju koja im omogućuje da u svako doba deluju u skladu sa principima Pokreta.

DOBROVOLJNOST
Učešće u Pokretu je dobrovoljno i cilj mu je pružanje pomoći a ne sticanje koristi bilo koje vrste.

JEDINSTVO
U zemlji može da postoji samo jedno društvo Crvenog krsta ili Crvenog polumeseca. Mora da bude svima dostupno i da sprovodi svoju humanitarnu delatnost na celoj teritoriji.

UNIVERZALNOST
U Međunarodnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumeseca sva društva imaju jednak status, dele jednaka prava i dužnosti, i međusobno se pomažu.